Chẳng nghi ngờ gì về việc đó là chuyến trải nghiệm đẹp nhất của chúng tôi khi chúng tôi chia sẻ cuộc sống của gia đình này trong suốt 2 tuần liền, chúng tôi đã làm việc cật lực, nhìn thấy ngôi nhà đã vào thời kỳ cuối, cuối cùng, bọn trẻ sống ở đây và bố mẹ chúng, những người đã trở thành những người bạn , cảm ơn chúng tôi lần nữa như thể chưa từng làm điều đó. Chúng tôi sẽ đánh đổi bất cứ gì để có lại những trải nghiệm không quên này.