Tôi tên là Sơn, người gốc Việt Nam. Cùng với Marine, vợ tôi, chúng tôi quyết định đăng ký tham gia vào một hiệp hội văn hóa Pháp – Việt “Màu sắc văn hóa Việt” tại vùng Indre và Loire cho hai con chúng tôi và rồi sau đó cho những người quan tâm Văn hóa Việt sống gần Tours. Chúng tôi hỗ trợ giáo dục của một trẻ kể từ tháng 12 năm 2010. Trong khả năng tài chính cho phép, chúng tôi muốn giúp đỡ một trẻ em Việt Nam cùng một tổ chức nhân đạo hoạt động sở tại và giám sát hàng ngày như Marc de Muynck đã từng làm hiệu quả. Tôi cho rằng mỗi người có khái niệm khác nhau về từ “người bảo trợ”. Về phía chúng tôi, chúng tôi muốn khuyến khích con đỡ đầu của chúng tôi tiếp tục việc học để có thể phát triển những tố chất của mình. Và chúng tôi cũng cho phépcon chúng tôi giữ mối quan hệ với một cậu anh (em) trai ở Việt Nam. Chúng tôi đã chọn một bé trai bởi vì chúng tôi có hai đứa con trai. Chúng tôi đã gặp bé vào tháng 7 năm 2011. Khoảnh khắc ấy hòa lẫn niềm vui và xúc động khi thấy bé vẽ cùng các bạn và con của chúng tôi. Sau đó, chúng tôi gặp những đứa bé khác và cho chúng chơi trò chơi đoán từ việt nam tiếng Việt qua trang tranh. Chúng tôi hạnh phúc được gặp con đỡ đầu, và hơn nữa lại biết được bé sống rất hòa đồng và rồi cơ duyên đã đưa chúng tôi trở thành những nhà bảo trợ cho một đám trẻ trong chừng mực tài chính cho phép. Bây giờ, chúng tôirất hài lòng theo dõi tin tức của trại trẻ mồ côi qua hộp thư mail của hiệp hội.Có thể chúng tôi sai khi hy vọng con trai cả 4 tuổi của chúng tôi bắt đầu viết bằng tiếng Việt hoặc gửi tranh vẽ cho hiệp hội trong lần trao đổi thư từ nào đó trong tương lai.