Chúng tôi vui mùng đón nhận đề nghị đỡ đầu tự phát của ông Rémi Bauchmann, vừa là nhạc sĩ dương cầm vừa sáng tác, người làng Saint Raphael, tỉnh Var. Ông nói:

“Việc đỡ đầu hội chứng minh sự dấn thân, độ tin cậy và nhất là lòng trung thực của tôi khi hoạt động từ thiện trước công chúng, trước những người sẽ gia nhập và trước SACEM trong mục đích nhân đạo và bất vụ lợi. Vì lý do đó tôi xin tặng tác phẩm  “Princess of darkness”  của tôi cho hội “Những đứa con của rồng” như một lời cam kết chân thành.

Đây là câu đề tặng: ” Tôi chọn tác phẩm  “Princess of darkness” để dành riêng cho “Những đứa con của rồng” để ca ngợi nhiệt tâm và việc làm của các tình nguyện viên, đang cố đem lại đời sống tốt đẹp hơn cho cô nhi và người nghèo khổ tại TP Hồ Chí Minh”