Các tình nguyện viên của Hội “Les enfants du dragon” làm việc theo lịch dưới đây:

Ngày

bắt đầu

Ngày

kết thúc

Ngày bắt đầu

Ngày

kết thúc

Monnier  Yannick

08-05

04-06

Burtschel Enkidou

27-06

05-08

Cotta Julien

17-05

16-06

Calas Camille

27-06

05-08

Hoarau Guillaume

12-06

16-07

Công việc xoay quanh các hoạt động nuôi trồng tảo Spirulina :

– Đổi mới giống tảo Spirulina: tổng vệ sinh hồ nuôi tảo và thay giống “Paracas” bằng giống “Toliara” từ Madagascar, chất lượng cao.

– Tu sửa lại hồ nuôi cũ theo thời gian (vết nứt, lỗ thủng), tráng lớp bêton mới và phủ thêm lớp chống thấm.

– Hướng dẫn nhân viên vệ sinh chặt chẽ nơi làm việc, đặc biệt là trong quá trình thu hoạch.

– Tu sửa cơ sở sản xuất để lưu trữ những nguyên liệu mới (vệ sinh, sắp xếp).

– Xây dựng chương trình xác định lượng hóa chất cần cho môi trường nuôi tảo, bên cạnh đó kiểm tra lại những khẩu lệnh và cảnh báo khi canh tác.

– Sửa chữa lại nhà kính và thay mái trại tảo ở Bô-na.

Trong quá trình làm việc, những người nuôi tảo ở Bô-na và Hậu Bối đã hợp tác nhiệt tình, ngoài ra còn có các sinh viên thực tập giúp thông dịch giữa tình nguyện viên và người nuôi tảo.

Những kiến thức và kỹ thuật được trao đổi hoặc chia sẻ trong khuôn khổ thực tập này đã giúp cải thiện tốt tình trạng hồ nuôi tảo.

Bạn có thể nhấn chuột vào đây để đọc thêm về các lời chứng của họ.

Julien và Yannick