30/07/2012 : Chúng tôi đã thông báo cùng các bạn về dự án của Yannick nhằm hỗ trợ cho việc xây dựng cô nhi viện của riêng của Hội. Nay xin giới thiệu chiếc xe rơ-móoc mà Yannick sẽ dùng cho chuyến du hành dài này. Xe móc đã được sơn, chỉ còn việc chọn những mẫu quảng cáo để gắn lên. Xe tải kéo sẽ được sơn xong trong mười ngày tới. Muốn biết thêm chi tiết hoặc tài trợ cho chuyến du hành này hay cho dự án của chúng tôi, vui lòng liên hệ [email protected].