Hành động theo nhu cầu cụ thể của người được giúp. Đảm bảo sự giúp đỡ thường xuyên trong trường hợp cần thiết. Trong trường hợp khẩn cấp, cần hành động đúng lúc, tức thời, linh động các kế hoạch đề ra theo tình huống.

Hội “les enfants du dragon” chú ý tới tính hiệu quả trong sự tôn trọng con người và các quyền cơ bản của con người, tôn trong nền văn hóa, luật pháp và các chương trình chung của quốc gia.

Hội chỉ hành động theo yêu cầu của địa phương và hợp tác chặt chẽ với các tổ chức địa phương.

Nhân đạo là nguyên tắc chủ đạo, nhân đạo là triết lý đặt con người và các giá trị của nhân loại ở trung tâm của toàn bộ các vấn đề được đề đạt :

  • Nhân đạo là động lực chính của Hội, Chủ nghĩa nhân đạo là một thái độ sống đặt con người và giá trị của con người làm nhân tố chính.
  • Chủ nghĩa nhân đạo thành lập dựa trên phẩm cách của con người, cho họ cảm thấy niềm vui, nỗi đau của con người, cảm nhận được thành quả lao động của con người và những khát vọng của con người.
  • Chủ nghĩa nhân đạo không cho phép sự vô cảm trước cái đói, cái khát, cái lạnh, sự đau khổ và bệnh tật.
  • Chủ nghĩ nhân đạo cấm sự vô cảm trước tác hại của chiến tranh và thảm họa thiên nhiên.
  • Chủ nghĩa nhân đạo là nhân tố quyết định cho các thành viên sẵn sàng đóng góp thời gian, kiến thức của họ, tình nguyện tham gia hành động cùng với các tổ chức địa phương.

Trong tinh thần đó, Hội “Les enfants du dragon” tham gia vào sự cải thiện tình trạng sức khỏe người dân và nâng cấp tình trạng xã hội ở Việt Nam.