Các hoạt động của chúng tôi được bắt đầu ở Việt Nam là nhờ vào Marc De Muynck của chúng ta. Sau khi về hưu, ông đã đi qua một số nước nghèo ở Châu Á, chứng kiến sự khó khăn và dặc biệt là hoàn cảnh đáng thương của trẻ em đường phố, đã làm ông cực kỳ xúc động. Nhận thức được sự khó khăn của họ, ông đã quyết định dốc hết mình cho các hoạt động từ thiện.Sau khi đã đi qua một số nước, tham gia một số hoạt động không thường xuyên hoặc định kỳ với các tổ chức phi chính phủ, ông trở lại Việt Nam đầu tháng Giêng 2007, nơi mà ông ở lại và quyết định hành động trợ giúp khẩn cấp một trong số những người nghèo nhất. Ông thực hiện các dự án từ thiện của mình thông qua sự giúp đỡ của nhiều tổ chức từ thiện, cùng với sự giúp đỡ của các mối quan hệ và bạn bè của ông.

Và các dự án của ông đã được bắt đầu từ tháng Giêng 2007 :

  • Xã Phú An, tỉnh Đồng Nai, cùng với Hội “Coup de Pouce humanitaire” và Hội “Solidari-Terre”, hội học sinh của trường trung tâm ở Lyon, xây dựng 24 nhà tình nghĩa cho những người nghèo nhất của xã và của giáo hội, bố trí một phòng Tin học với 16 máy vi tính cho thanh niên của xã. Các dự án này đã được nghiên cứu với sự thỏa thuận và theo nhu cầu của những người được giúp, họ cũng tham gia vào việc thực hiện dự án.
  • TP Hồ Chí Minh, cùng với trợ giúp của “BASAID-Novartis” : giúp đỡ nhân dân một phường nghèo trong việc tu sửa và nâng nền và mua dụng cụ giảng dạy cho một trường mẫu giáo của phường thường xuyên bị ngập lụt, tu sửa lớp học của một trung tâm trẻ mồ côi phật giáo của phường. Đồng thời, cùng trợ giúp tu sửa và xây dựng hàng rào chắn cho một nhà trẻ ở Long Khánh (Đồng Nai).
  • Sau khi nhận được một khoản quyên góp lớn của một mạnh thường quân giấu tên, đã giúp đỡ cho một trại trẻ mồ côi và một cộng đồng ở vùng cao.
  • Đầu tháng 11/2008 : bắt đầu tổ chức hoạt động đỡ đầu trẻ em sống trong các cô nhi viện.
  • Năm 2008, Peter Latzko, một nhà sản xuất phim đã liên hệ để quay một phim tài liệu về mang tên “Les enfants du dragon”.
  • Tháng 1/2009, tiếp tục xây dựng 4 nhà tình nghĩa, và đầu tháng 2/2009, 5 căn nhà khác được xây ở xã Phú An với sự giúp đỡ của Hội “Coup de Pouce humanitaire”.
  • Tháng 2/2009, ý tưởng thành lập một hội từ thiện cùng với những người bạn đã đến với ông.
  • Ngoài ra, còn có sự giúp đỡ không thường xuyên của những người quen, khách vãng lai và bạn bè bằng cách tham gia trực tiếp, quyên góp y dược, vật dụng học tập, đồ chơi, vân vân.
  • Và cùng với đó là sự tham gia nhiệt tình của các tình nguyện viên : tham gia chăm sóc, tham gia tổ chức các hoạt động dạy học, trò chơi và giải trí, tham gia xây dựng nhà tình nghĩa và giúp đỡ trong các sinh hoạt hằng ngày ở các cô nhi viện, vân vân.

Và như vậy, lịch sử hoạt động của Hội “LES ENFANTS DU DRAGON” chính thức được bắt đầu, chúng ta hãy bắt tay nhau để hoạt động của Hội thành công và hoạt động lâu dài.