Cơ quan đối tác

  • PACCOM  (Ủy Ban Điều Phối các Viện Trợ Nhân Dân) là cơ cấu của chính phủ Việt Nam, có nhiệm vụ theo dỏi hoạt động các ONG – tổ chức phi chính phủ  thế giới, đã liệt kê 130 ONG của Pháp đang làm việc tại Việt Nam. Paccom có thể cấp giấy phép cho ONG nào muốn hợp tác hành động quốc tế.
  • HUFO (Hiệp hội các tổ chức Ái Hữu tại TP Hồ Chí Minh) có trách nhiệm liên kết các hoạt động của ONG nước ngoài.
  • Bộ Ngoại giao : Phòng Ngoại vu Tĩnh Sóc Trăng, Đồng Nai và Long An
  • Ủy Ban Nhân Dân (Hội đồng Nhân dân) phê duyệt các hành động của Tổ chức phi chính phủ này tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Sóc Trăng và Đồng Nai.

Các đối tác khác

BASAID : triết lý của Hội này là giúp đỡ để phát triễn dựa trên nhu cầu nhân đạo cơ bản. http://basaid.org/

Terre des Hommes Alsace : Hội độc lập tại địa phương, chỉ bao gồm những người tự nguyện, giúp trẻ đang cấu cứu tuyệt vọng, dù ở bất kỳ nơi đâu, không phân biệt về chính trị, tôn giáo, sắc tộc.  http://www.terredeshommes-alsace.com/

Mạng lưới đoàn kết FIMB, mà một trong các chủ đề là hoạt động trong các dự án mà chúng ta chia sẻ với nhau các giá trị tinh thần. FIMB là một mạng tương trợ toàn cầu có mặt tại 70 nước, có những hoạt động xoay quanh ba chủ đề : giáo dục, nhân đạo và môi trường.

Blog của Marc, rất thú vị để tìm các thông tin mang tính chất nhân đạo, các địa chỉ, liên kết của các tổ chức (ONG, cô nhi viện) http://marcopolo1949.skyrock.com/

FV Networking http://fvnetworking.org/

logo_NEWTECH_CMJN_300dpi

Logo Poussedebambouhttp://www.poussedebambouidf.org

logo_360logo amica- tren nen den-02
 
http://www.amica-travel.com/ 
 http://360degresvietnam.com/