Rémi BauchmannTháng 3, một trong những người đỡ đầu của chúng tôi, đã tổ chức buổi biểu diễn, ngày 23 tháng 3 tại St. Raphaël, và ngày 31 tháng 3 tại Toulon, thánh đường đạo Tin lành của Toulon.

Tại Toulon, Amandine, người bị liệt nửa người bên trái, đã chơi phần 1 những sáng tác của cô bằng tay trái. Một khoanh khắc thật sự xúc động của buổi biểu diễn. Cô đã được nhận nuôi khi cô chỉ có 5 ngày tuổi tại một trại mồ côi ở Việt Nam. Những buổi biểu diễn tại St-Raphael và tại Toulon đã giúp quyên góp được tổng cộng 1000 euro cho trẻ mồ côi. Lan-Huê và Rémi thực sự hài lòng về thành quả này.

Trước khi bắt đầu buổi hòa nhạc, RTF đã phỏng vấn Lan Huệ. Để nghe bài phỏng vấn xin bấm vào đây

Hoan hô nồng nhiệt và chân thành cám ơn Lan Huệ và Rémi.