Chúng tôi đang tìm kiếm những nhà tài trợ để xây dựng khu mở rộng của cô nhi viện, nơi sẽ bố trí các phòng ngủ có nhiều giường và tủ, một kệ sách và một góc nhỏ đặt vài máy vi tính. Nếu bạn muốn giúp đỡ chúng tôi thực hiện dự án nầy hoặc  muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc qua email[email protected]. Nếu bạn quen biết một nhà hảo tâm có khả năng giúp đỡ dự án này, xin chuyển tiếp lời thỉnh cầu này đến họ, chúng tôi chân thành cảm ơn. Đây là trường hợp khẩn cấp, vì việc thực hiện công trình này phụ thuộc vào giấy phép khai thác trung tâm do cơ quan hành chánh cấp.