Tháng 11 năm 2010, chúng tôi đã phát triễn một hoạt động mới mẻ, hợp tác với Hội “Humanitarian Travels International” giúp những người yêu mến nhân loại thực hiện hoài bão. Chúng tôi đã tiếp đón 9 vai hề trong nhóm “Patch Adams” đến trình diễn giúp vui cho bệnh viện và cô nhi viện tại TP Hồ Chí Minh, nhằm đem lại chút đỉnh hành phúc và niềm vui cho bệnh nhân trẻ em và người lớn, hoặc người khuyết tật. Đợt trình diễn đầu tiên này là một thành công rực rỡ không thể chối cải: chúng tôi đã nhận được nhiều đơn yêu cầu tái diễn sự kiện nói trên. Bạn có thể xem vài hình ảnh ở đây.