13/08/2012 : 13/08/2012 : Họp với chính quyền Cần Giuộc, tỉnh Long An để duyệt chương trình hành động 3 năm.
UBND huyện Cần Giuộc ủnh hộ dự án “nhà mồ côi” của ta. Hiện diện có bà Nguyễn Hồng Mai, phó Chủ tịch huyện, đại diện bộ Nông nghiệp và Môi trường, đại diện Sở Phát triển Nông thôn, ông Nguyễn Hồng Sơn (đại diện hội chữ thập đỏ Huyện Cần Giuộc), 3 thành viên trong UBND và trợ lý của bà Phó chủ tịch Huyện, ông Nguyễn Văn Ba (chủ tịch hội Ái Hữu) và cô Loan trợ lý.

Suốt 2 giờ, chúng tôi trình bày cặn kẽ chương trình hành động. Họ sẽ tham gia chương trình “nước sạch” mà ta đã bắt đầu tại cái xứ sở khó tìm ra nước ngọt vì độ mặn tăng cao, chương trình “một mái nhà cho mỗi gia đình” (nhà tình thương). Chính quyền yêu cầu chúng ta hỗ trợ xây một trạm lọc nước bơm từ sông. Trạm này sẽ giúp cho 800 hộ , tức 4000 dân. Nhưng vì chúng ta còn nhiều việc khác phải làm, và dự án án nói trên là khoảng 100.000 €, do đó chúng ta không dám hứa. Nhưng chúng ta sẽ huy động tất cả các mối liên lạc để giúp họ. UBND sẽ đóng góp 50 % chi phí cho dự án.

Về chương trình “cô nhi viện”, dù đã có sự ủng hộ trong việc cấp đất, nhưng chúng ta vẫn chưa đi đến kết luận nào cả. Chủ tịch UBND chưa thông tin toàn bộ dự án cho bà phó chủ tịch. Chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này trong một buổi họp khác. UBND mong muốn có một trường học trong cô nhi viện.

Đó là hợp tác đầu tiên của ta với tỉnh này. Các hợp đồng đang dược thảo ra.