Giới thiệu
Tổ chức nhân đạo của chúng tôi đã thành lập quỷ tài trợ trẻ em trong năm 2009 để đáp ứng yêu cầu của “nhà trẻ mồ côi” hay đúng hơn là “nhà tình thương” mà chúng tôi hỗ trợ. Mục đích là để cải thiện cuộc sống của những đứa trẻ này và để xây dựng một tương lai chủ yếu trong giáo dục và hướng dẫn. Bắt đầu từ 25 euro  / tháng, bạn có thể hiện thực trong một dự án nhân đạo trong việc giúp đỡ một đứa trẻ. Số tiền này chủ yếu được dùng để trang trải học phí (đồ dùng học tập và quần áo) và mua thực phẩm hay sữa cho các trẻ em bé. Nói chung, quỹ nhận được thông qua tài trợ được gộp lại trong mỗi nhà trẻ,đễ có thể hỗ trợ nhiều trẻ em khác không cóngười tài trợ.

Xin đọc điều lệ của người tài trợ trước khi liên hệ với chúng tôi.

Điều lệ tài trợ trẻ em tại Việt Nam
Tài trợ luôn luôn có trong văn hóa của đất nước của chúng tôi. Nhiều người trong chúng ta có những kỷ niệm của một bố đỡ đầu,hoặc mẹ đỡ đầu. Tài trợ, theo Điều lệ này, là một hình thức đoàn kết được thành lập để xây dựng một liên hệ  tình cảm và xã hội như trong một gia đình,, theo nhu cầu của trẻ em và cộng đồng của cháu ,các trẻ được chăm sóc sức khỏe, nhận được một chế độ ăn uống cân bằng hơn và có cơ hội để đi học. Nó được dựa trên giá trị trao đổi có đi có lại, sự tin tưởng lẫn nhau và dựa trên cam kết tự nguyện của người tài trợ.

Một hành vi cam kết
Các nhà tài trợ trong các điều kiện thông thường của sự tài trợ sẽ:
· Tuân thủ tối đa và bảo vệ sự riêng tư của trẻ bao gồm gia đình và các yếu tố xã hội của tình hình của mổi trẻ
· Duy trì voit tư cách là người tài trợ, một mối quan hệ bền vững với các trẻ em trong các hình thức thư tín, chia sẻ hình ảnh hoặc dành thời gian chia sẻ khi đi gặp các cháu
· Đảm bảo cho các cháu trong sự bảo trợ, một môi trường ổn định và an toàn về  tình cảm và vật chất thúc đẩy sự phát triển của cháu
· Tôn trọng các tín ngưỡng tôn giáo và văn hóa  của trẻ
· Tham gia lâu dài
· Nhà tài khai trên danh dự là không bị kết án vi phạm tính toàn vẹn và đạo đức, và không hề bị  lệnh cấm giảng dạy hoặc thực hiện hoặc công việc tình nguyện liên quan đến liên lạc thường xuyên với trẻ vị thành niên

Nguyên tắc hành động
Tài trợ này là một phần của một kế hoạch cá nhân phù hợp với nhu cầu của trẻ và thiết lập đối với tất cả các bên liên quan. Trước hết, hiệp hội đánh giá sự quan tâm của người muốn tài trợ khi gặp, và đồng thời các quan chức địa phương hoặc các dịch vụ xã hội có liên quan. Hiệp hội sẽ thông báo cho người muồn tài trợ nói chung về các  hoạt động của hiệp hội, tiến hành một cuộc phỏng vấn với ứng viên để đánh giá khả năng của người muốn tài trợ.
Sau đó, chúng tôi sẽ gửi cho bạn tập tin của trẻ với hình ảnh, tuổi tác, tình trạng sức khỏe, tình trạng gia đình, các trò chơi yêu thích của cháu. Một mối quan hệ duy nhất giữa hai bên sẻ nảy sinh. Bạn có thể trao đổi thư từ, hình ảnh, bản vẽ và được biết và tìm hiểu một đứa trẻ của một nền văn hóa khác. Dần dần nảy sinh một sự quan hệ giữa bạn và chàu, và nếu bạn muốn, bạn có thể đi thăm chàu tại sứ xở của cháu.

Khi nào hết tài trợ
Về nguyên tắc, tài trợ sẽ hết hạn vào cuối sự học hành của đứa trẻ. Nó cũng có thể được chấm dứt, khi xin  tham khảo ý kiến ​​với hiệp hội, theo yêu cầu của hiệp hội, hoặc của người tài trợ hoặc của đứa trẻ.
Chúng tôi cũng chấp nhận  tài trợ với một điều lệ với một số quy tắc, nguyên tắc. Bạn có thể tải về các điều lệ tài trợ bằng cách nhấn chuột vào đây.
Nếu bạn muốn tài trợ cho một đứa trẻ, hãy liên hệ với trụ sở chính của hiệp hội:
“Les enfants du Dragon”
73  Roger Salengro
Quarouble 59243 (Pháp)
Liên hệ về tài trợ: Bà Laurence Dang

Liên hệ với cháu trẻ được bạn tài trợ

Thông qua thư có thể thiết lập một mối quan hệ lâu dài giữa nhà tài trợ và con đỡ đầu, mối quan hệ làm cho tài trợ cụ thể hơn cho con đỡ đầu và cho cả người tài trợ là việc tạo ra và cuối cùng, là một tình cảm đi xa hơn mà không chỉ đơn thuần là trong khuôn khổtài chính.
Để biết thêm thông tin về cách liên lạc giữa bạn và cháu sẽ xảy ra như thế nào , hãy xem tài liệu ở đây.

66% đóng góp của bạn sẻ được trừ thuế! Ví dụ: tài trợ của bạn sau đó sẽ là  8,50 € mỗi tháng thay vì 25 €. Mỗi năm, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một biên lai thuế cho phép bạn được hưởng giảm thuế.

Enfants Parrainés

Parrains et marraines>