casquette-lowcost-Logo

Hiệp hội bao gồm:

  1. Thành viên “hội viên”, những người phải trả một lệ phí hàng năm do Hội quy định.
  2. Thành viên «Tài trợ», những người tặng tiền hoặc tài sản thừa kế.
  3. Các thành viên “tích cực”, thành viên hội đồng quản trị và bất kỳ người nào tham gia tích cực vào các hoạt động tại Pháp và Việt Nam.
  4. Các thành viên “danh dự” gồm những người sử dụng danh tiếng của họ để liên kết (cha hoặc mẹ đỡ đầu).
  5. Thành viên « kì cựu » – những người từng tham gia hoạt động hội nay không còn tham gia hoạt động nữa, họ được miễn lệ phí.
  6. thành viên « sáng lập », người sáng lập ra hội.

Mỗi thành viên có thể đề nghị để trở thành đại diện địa phương của hiệp hội trong khu vực, thành phố của mình. Các đại diện là các tình nguyện viên được bổ nhiệm của Ban lãnh đạo của Hiệp hội và họ là những người đã đồng ý đảm nhận vai trò này. Họ làm thành đầu mối liên lạc địa phương cho các thành viên, công chúng và chính quyền nếu cần thiết.

Người đại diện địa phương thường xuyên liên lạc với ban lãnh đạo Hội nhằm thống nhất trước mọi quyết định và cam kết thực hiện đúng quy chế và quy định của hiệp hội.

Ví dụ:
– Làm cho các hiệp hội được biết đến càng rộng rãi càng tốt và đóng góp vào sự phát triển của nó.
– Tìm kiếm thành viên và tình nguyện viên cho các hoạt động trong khu vực.
– Tiên hệ với phương tiện truyền thông và các hiệp hội khác với các mục tiêu tương tự.
– Tổ chức các sự kiện công cộng:
1. Giải đấu thể thao (chạy hoặc môn thể thao khác),
2. Kinh doanh các mặt hàng phân phối bởi hiệp hội,
3. Các lễ hội theo chủ đề,
4. Các bữa ăn, galas,
5. Sự kiện văn hóa (phim hài, kịch, hòa nhạc)
6. Gây quỹ.

Lệ phí tham gia hội là 12 € (không có điều kiện giới hạn). Thành viên « Hội viên »  phải trả một khoản phí hàng năm là 12 €.

Chúng tôi hiện cũng có mức lệ phí tham gia hội là 25€, cho phép quý vị trở thành thành viên và thêm vào đó quý vị sẽ nhận được một  đĩa DVD “Con của Rồng” – đó là một bộ phim tài liệu dài 54 phút thực hiện bởi ông Peter Latzko. Tùy chọn này có giá trị chừng nào chúng tôi vẫn còn đĩa DVD. Nếu quý vị muốn có tùy chọn này, đề nghị hãy nêu rõ trong bản phiếu đăng ký thành viên.

Xin vui lòng gửi bản đăng kí cùng (với chi phiếu của quý vị) tới địa chỉ sau:

“Les enfants du dragon”
73 rue Roger Salengro
Quarouble 59243 (France)
Tél : +33 (0) 327 273 7 51
Portable : +33 (0) 671589806

Tất nhiên quý vị cũng có thể chuyển số tiền …

Campagne-Adhesion-2015-Facebook1

Campagne-Adhesion-2015-Facebook

Formulaire-12€-ENGAGEMENTS-LEDD-2015-723x1024