Trao tặng hoặc di tặng
“Les enfants du dragon” là một tổ chức liên đới quốc tế (OSI) được thừa nhận là vì lợi ích chung, và từ danh hiệu nầy có thể nhận quà trao tặng hoặc di tặng, hay còn có thể được chỉ định như người thừa hưởng hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Tặng quà vì trẻ em
Tặng quà để ủng hộ những dự án của Hội, là giúp đỡ trẻ em và cộng đồng của các em một cách cụ thể và có hiệu quả.

Tặng

Trở thành đối tác
Bạn có rất nhiều hình thức tham gia để trở thành đối tác và trở thành Mạnh Thường Quân :

  • Nếu bạn là người năng động trong địa phương nơi bạn ở, bạn có thể làm cho người ta biết đến Hội qua những cuộc tiếp xúc chung quanh bạn, như trong các công ty, cửa hàng. Trong trường hợp nầy, xin bạn liên lạc với chúng tôi và chúng ta sẽ cùng hoạch định chiến lươc và phương tiện phù hợp. Đây cũng là một hoạt động tốt để chiêu mộ những người đỡ đầu, thu thập nguồn tài nguyên, thí dụ như tìm được máy vi tính, dụng cụ học sinh.
  • Nếu bạn là người điều hành một doanh nghiệp, một tập đoàn, hay là nhà chức trách địa phương, lãnh đạo trường học, hay với tư cách cá nhân. và bạn quyết định tài trợ hoặc đồng tài trợ cho một dự án của Hội ; xin liên hệ với chúng tôi để xây dựng dự án đó ; bạn cũng có thể theo dõi dự án và thực hiện cùng chúng tôi tại chỗ.
  •  Nếu bạn có một trang Web riêng, hoặc doanh nghiệp của bạn có trang Web, và bạn muốn qua đó giới thiệu Hội bằng lịên kết, xin liên lạc với chúng tôi.

Những điều bạn được đảm bảo

  • Các dự án của chúng tôi được theo dõi, đánh giá, với những báo cáo cuối công trình (bằng vidéo, hình ảnh, bản tổng kết) và nếu bạn muốn, chúng tôi sẽ làm nghi thức khánh thành tại chỗ và đặt thương hiệu của bạn theo ý muốn.
  • Bạn sẽ được hưởng giảm trừ gia cảnh về thuế.
  • Những người interlocuteurs của bạn thật sự say mê, tin tưởng vào công tác hỗ trợ sự phát triển cộng đồng tập trung vào trẻ em.
  • Bạn sẽ được đảm bảo sự minh bạch thật sự về tài chánh.
  • Bạn thâm nhập vào trong một OSI tầm cỡ quốc tế và bạn sắp sửa hành động với một OSI phát triển tập trung vào trẻ em, một OSI thật sự biết làm và có kinh nghiệm thực tế.

Mọi thông tin chi tiết khác, xin liên lạc với chúng tôi bằng e-mail [email protected] hoặc điện thoại +33 (0) 327 273 751 or +84 (0) 937 126 605.

Hoặc đơn giản nhất là trở thành hội viên tích cực của Hội !

66% quà tặng của bạn được khấu trừ thuế trong giới hạn định bởi cơ quan thuế vụ.

FILL IN THIS FORM! (click on image)
formulaire engagement