5/1/2013 : Jenna đã kết thúc chuyến đi của mình. Marc đã trao cho Jenna chứng chỉ công nhận thành tích 3 tháng tình nguyện của Jenna với các em ở mái ấm Sơn Kỳ và một mái ấm bên cạnh, trong thời gian này Jenna đã giúp cho các em nhỏ và các em sinh viên nâng cao trình độ tiếng Anh của các em. Bây giờ, Jenna đỡ đầu bé Vân và em của Jenna đỡ đầu Kiệt, 2 bé trai sống ở Sơn Kỳ. Để biết thêm chi tiết về chuyến đi của Jenna, xem bản tin tháng 11 năm 2012.