Một sự kiện quan trọng

Tổ chức Phi chính phủ của chúng tôi đang chuẩn bị xây dựng, tại Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An (gần TP. Hồ Chí Minh), một trung tâm tiếp nhận các trẻ em Việt Nam mồ côi và bị bỏ rơi. Dự án đã được Bộ Ngoại Giao Pháp bảo lãnh. Vào ngày 09/07/2013 vừa qua, Tỉnh Long An đã nhượng lại cho chúng tôi một mảnh đất diện tích 2.091 m2. Chúng tôi cũng đã nhận được phản hồi tích cực từ một số đơn vị, bằng việc hứa đóng góp hoặc đóng góp trực tiếp, tuy nhiên chúng tôi vẫn chưa dự toán xong số tiền dự chi để thực hiện dự án.

Ngày 1 tháng 8 năm 2013 : Vào lúc 9h30 sáng tại trụ sở tổ chức hữu nghị tỉnh Long An, với sự có mặt của ông Nguyễn Thanh Nguyên, phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Cần Giuộc, ông Võ Văn Ba, chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Long An và các vị đại biểu trong tỉnh, các bên đã ký kết hợp đồng hợp tác, gắn kết tổ chức của chúng tôi với Huyện Cần Giuộc cũng như Tỉnh Long An, trong dự án xây dựng cô nhi viện này. Chúng tôi tin cậy vào sự hỗ trợ của tất cả quý vị để dự án được hoàn thành trong thời gian sớm nhất…

 

VIDEO Ký kết hợp đồng xây dựng cô nhi viện

Hồ sơ giới thiệu về dự án : tải xuống tại đây

Đ giúp hip hi : tải xuống tại đây