24 Tháng 4 năm 2012: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO – Liên hiệp các tổ chức hữu nghị) đã tổ chức một buổi thông tin cho các tổ chức phi chính phủ; trong bài phát biểu của mình PACCOM cung cấp thông tin về các quy định của giấy phép lao động cho người nước ngoài và thông báo rằng kễ từ 1 tháng Sáu năm 2012 quy định mới cho các tổ chức phi chính phủ và việc thành lập các văn phòng của những tổ chức đó sẽ áp dụng những quy định mới sẽ dễ dãi hơn so với những quy định hiện hành … PACCOM sẽ sớm gửi các  hướng dẫn mới này cho các tổ chức phi chính phủ. Sau đó, 36 tổ chức phi chính phủ có mặt đã nhận được bằng khen của chủ tịch HUFO  về những hoạt động của họ tại Việt Nam.

Người đại diện Trẻ  của chúng tôi, Thiên Phước bí danh Coca rất vinh dự được nhận giấy chứng nhận cho hội của chúng ta. Tất cả những người tham gia sau đó đã tụ tập xung quanh một bữa tiệc buffet do “HUFO”  đãi.