11-07-2012 : Các hội  “Les Amis du Vietnam” (http://www.lesamisduvietnam.fr/) tại Marseille và “Les Enfants du Dragon” đã ký một hiệp ước đối tác, chính thức hóa những hoạt động chung trong vài lĩnh vực. Hội Les Amis de Vietnam có nhiệm vụ giúp mọi người khám phá nền văn hóa Việt Nam và đẩy mạnh sự tương thân tương ái trong xã hội. Năm 2012, “les Amis de Vietnam” sẽ đóng góp xây 3 nhà tình nghĩa cho gia đình nghèo thuộc xã Gia Canh tỉnh Đồng Nai và hỗ trợ học bổng cho trẻ em nghèo nhất vùng.
Chúng tôi ao ước sự hợp tác này sẽ bền vững và xin chân thành cám ơn các đối tác mới đã tin tưởng và giúp đỡ.