Một dự án thử nghiệm mới của hiệp hội là vi Tín dụng. Vi tín dụng là việc phân bổ các khoản vay nhỏ cho các gia đình nghèo (tiểu thương hoặc thợ thủ công độc lập không tiếp cận được vốn ngân hàng truyền thống). Vi Tín dụng được phát triển đặc biệt là ở các nước đang mở mang nơi mà nó có thể đạt được các dự án nhỏ, thúc đẩy hoạt động kinh tế và tạo ra của cải… Ngoài ra tại Việt Nam, người ta thường có những ý tưởng tốt để bắt đầu một doanh nghiệp nhỏ, nhưng không có đủ tiền Có được một khoản vay ngân hàng không phải là việc dễ dàng. Vì lý do đó chúng tôi quyết định để bắt đầu dự án này tại TP Hồ Chí Minh. Chúng tôi sẽ đánh giá dự án này trong một vài tháng tới và nếu kết quả là thỏa đáng, chúng ta có thể mở rộng tại Sóc Trăng, Đồng Nai, nơi chúng tôi đã hoạt động.

Chúng tôi xin cảm ơn Tam, Marc và Anne đã tạo điều kiện thực hiện cho dự án này bắt đầu. Đặc biệt là trước Tết, một ngày lễ rất quan trọng ở Việt Nam, nơi mọi người có thể kiếm tiền với một buôn bán nhỏ. Tết sẽ là ngày 09-ngày 13 tháng hai năm 2013.

Bạn có thể đóng góp cho ” Vi tín dụng” hoặc liên hệ với chúng tôi: [email protected].