20/10/2012: Xin cám ơn Tâm và vợ (Anne) đã đến từ Thụy Sĩ để hỗ trợ cho Patrick và Francine trong suốt cả ngày dành cho các hiệp hội nhân đạo, đã được tổ chức trong nhà lể của Voiron. Có 41 hiệp hội đã có mặt tại nhà triển lãm. Chúng tôi đã phần nào cách mạng hóa địa lý vì gian hàng của chúng tôi được đặt giữa Mali và Cameroon, phải đối mặt với Ethiopia, hơi khó hiểu những gì bất kỳ giáo viên về địa lý. Gian hàng của chúng tôi được giới hạn chiều rộng 2 mét. Chúng tôi cảm thấy hơi chật hẹp, nhưng chúng tôi đã cố gắng để làm tốt nhất với các các tài liệu vàt đồ vật mà chúng tôi có. Ít đông đúc bởi vì rời đẹp cã ngày. Các dân cư trú tại tỉnh Voiron có thể muốn tận hưởng những tia nắng cuối cùng của mặt trời trước khi mùa đông đến sớm. Tôi nhớ khi buồi đầu tiên của Diễn đàn, 2 năm trước, nơi tôi đã đi như một người tham quan, đã có nhiều người hơn.Tuy vậy sự kiện ày đã giới thiệu chúng tôi vói chính quyền địa phương vì thị trưởng thành phố đã đến thăm gian hàng , một số thành viên hội đồng thành phố trực thuộc Trung ương và đại biểu Văn hóa, Đoàn kết, quyền công dân, Chủ tịch Hội đồng trưởng lão Voiron, Giám đốc MJC và là thành viên hội đồng quản trị của MJC. Điều này cũng cho phép chúng tôi làm quen với các hiệp hội khác, chẳng hạn như hội « Enfants d’Asie » chủ yếu hoạt động hiện nay tại Campuchia, Aide à l’Enfance của Voiron, Pháp hoặc hướng đạo sinh đang có kế hoạch một chuyến đi đến Việt Nam (6 người , họ sẽ liên lạc với Marc). Một phụ nữ gốc Việt Nam đã mua của chúng tôi một bịch spirulina.