Buổi hòa nhạc của nhà tài trợ của chúng tôi, Rémi Bauchmann, đã diển ra ở nhà thờ Tin Lành Hyères. Phó  trách nhiệm Văn hóa đã hiện diện và đại diện chính quyền thành phố. Rémi và Lan  Huê đã mời cháu nghệ sĩAmandine (bại liệt), cháu là người Việt Nam đã được nhận làm con nuôi ở tuổi 5 tháng tại Việt Nam. Một khách nổi danh củng đã đến theo yêu cầu của Rémi tham gia với mình cho buổi hòa nhạc nhân đạo là ông bassist Norbert Bianco, tầm cở quốc tế. Họ đã quyên được vài trăm Euro, mặc dù rất khó khăn để huy động người tham dự cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay.

Trong năm 2013 sẽ có hai buổi biểu diễn tại Var: Thứ 7 ngày 16 Tháng 3  lúc 9 giờ tối  tại giảng đường của Saint Raphael với  giá vào cửa là 15  euro và lần thứ hai tại Hyères vào tháng Mười Hai năm 2013. Rémi cũng muốn làm một tuyến biểu diển tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ cho bạn thông báo.

Chúng tôi xin cám ơn Rémy và Lan Huê , và củng xin cám ơn Amandine và Norbert Bianco , cúng các người tham dự buổi hoà nhạc về sự đóng góp của họ.