Tháng Bảy: Marc đã bắt đầu phân phát gậy cho những người nghèo, người lớn tuổi và người khuyết tật, do công ty trách nhiễm hữu hạn sản xuất gậy « Fabrique de Canne Fayet » gởi tặng.
 Trên đây là hình ảnh hai người đầu tiên được tặng gậy: ông Lũ Cúng và bà Hoàng Thị Tiết. Ông Lũ Cúng, 82 tuổi, đi lính khi còn rất trẻ trong quân đội Pháp, phục vụ ở Tonkin (tên cũ của miền bắc Việt Nam) trong 8 năm. Ông luôn vui sướng khi còn nói được vài chữ tiếng Pháp.

 

 

Những người được tặng gậy và chúng tôi xin nồng nhiệt cảm ơn tấm lòng hào hiệp của doanh nghiệp và ông giám đốc Jean Luc Fayet.