Đại hội đại biểu Ban chấp hành của nghiệp đoàn đã được diễn ra vào ngày 15/12/2012. Nghiệp đoàn đã bầu ra Hội đồng quản trị mới với cơ cấu chức vụ có thay đổi nhằm xây dựng thêm chi nhánh mới tại địa phương. Mỗi địa phương hoạt động độc lâp nhưng phải báo cáo hoạt động thường niên trước Ban chấp hành. Các kỳ họp đại biểu Ban chấp hành đã được nhất trí tổ chức vào cuối năm và tháng giêng. Các thành viên tham dự cuộc họp đã thảo luận nhiều dự án đang triển khai và các dự án trong tương lai. Báo cáo tài chính đã được thông qua.

Ban chấp hành được bầu gồm:
Chủ tịch Hiệp hội tại Pháp: Ông Bùi Huy Lân
Chủ tich Hiệp hội tại Việt Nam và Giám đốc điều hành: Ông Marc De Muynck
Thư ký Hội đồng: Bà Anne Briller-Ruffin
Trợ lý Thư ký Hội đồng: Ông Eric Briller
Thủ quỹ: Bà Stéphany Rault
Phụ trách bảo trợ: Bà Marie France Bailleul

Lãnh đạo các chi nhánh tại địa phương gồm:
Ruch (33): Ông Alexandre Perret
Voiron (38): Ông Patrick Fay
Véron (89): Ông Laurent Dubouchet
Canada: Ông Yannick Morvan
Thụy Sỹ: Ông Lê Duy Tâm
Việt Nam: Ông Mar de Muynck