Ở đây bạn sẽ có thể tải về các tài liệu và xem hình tự động. Xem hình tự động cũng có sẵn tại avi với âm nhạc của cha nuôi của chúng tôi, Rémi Bauchmann.

(Français) DocumentTiếng PhápTiếng AnhTiếng Việt
Activity Report 2018Tải vềTải vềTải về
Intermediary report 01.2019Tải vềTải vềTải về
Accounting audit report 2017Tải về
Activity Report 2017Tải vềTải vềTải về
Accounting audit report 2016Tải vềTải vềTải về
Intermediary report 08.2016Tải vềTải về
Intermediary report 01.2016Tải vềTải về
Activity Report 2015Tải về
LogoTải vềTải vềTải về
Tờ rơi - trang 1Tải vềTải vềTải về
Tờ rơi - trang 2Tải vềTải vềTải về
Hinh anhTải vềTải về
A4 posterTải về
Roll-UpTải về
PlaquetteTải về
Affiche ParrainageTải về
Formulaire engagementTải về
Xem hình tự độngTải vềTải về
Qui chế 2015Tải về
Qui chế 2013Tải vềTải về
Phiêu đặng kỳTải vềTải vềTải về
Sirene - INSEETải về
(Français) Dossier projet orphelinatTải vềTải vềTải về
(Français) Dossier Mecenat orphelinatTải vềTải về
Xem hình tự động - SpirulinaTải vềTải vềTải về
Nhat "Les Enfants du Dragon"Tải về
(Français) Coupures de presseTải vềTải vềTải về
Charte VolontaireTélécharger
Clause ConfidentialiteTélécharger
Guide collecte de fondTélécharger
Decharge ResponsabiliteTélécharger
Guide accueil volontaireTélécharger
Questionnaire prealableTélécharger