Những đứa con của rồng – Phim tài liệu

Từ khi mở cửa vớ thế giới phương Tây vào năm 1986, những nguồn viện trợ từ thế giới vào Việt Nam ngày càng tăng. Trong số các tổ chức phi chính phủ, một nhóm các tình nguyện viên đã thu hút sự chú ý của chúng tôi.

Thông qua cuộc sống hằng ngày của một tình nguyện viên Pháp, điều đó đã giúp chúng tôi gặp gỡ giám đốc doanh nghiệp Bĩ, các nữ tu phật giáo và công giáo, sinh viên, những cha me nuôi Pháp, một nghệ sĩ Thuỵ Sĩ và sinh viên Việt Nam, tất cả đều có chung tâm huyết, quyết chí vì đất nước của rồng.

Dù hội làm việc gì và cách hội hoạt động thế nào, tất cả các thành viên đều mong muốn tham gia vào sự cải thiện cuộc sống của đất nước này nhờ vào các mối liên kết với chính quyền địa phương.

Bộ film này dài 45 phút kể về câu chuyện của họ !

Thông tin lưu ý

Dề tránh bất kì sự hiều lầm nào, bộ phim đã được thực hiện vào năm 2008. Mặc dù hội chúng tôi có tên “Những đứa con của rồng” nhưng bản quyền của bộ phim này vẫn thuộc về nhà sản xuất MC4. Việc bán đĩa DVD sẽ được thực hiện tại trụ sở của hội và lợi nhuận thu được sẽ được phục vụ cho các hoạt động của hội.

 Mua đĩa DVD

Gửi đơn đặt hàng của bạn qua đường bưu điện đến trụ sở của hiệp hội:

“Les enfants du Dragon” (hội những đứa con của rồng)
73 Rue Roger Salengro
Quarouble 59243 FRANCE
Tel : +33 (0) 327 273 751

 

Xin gửi ngân phiếu trị giá 15 € (giá của DVD + phí gửi trong nước Pháp). Tùy chọn: Mua đĩa DVD và trở thành Hội viên : giá 25 € (đến khi hết DVD dự  trử).  Nếu chọn phương thức này xin ghi rõ trong  phiếu đăng ký. Xem trang “trở thành thành viên trở thành hội viên” để biết thêm thông tin về việc gia nhập thành viên.

 

 Doan phim quàng

Tải về doan phim quàng cáo chất lượng cao.

Tải về Các bài báo liên quan.