Dự án xây dựng những nhà tình thương ở xã Gia Canh đã bắt đầu được thực hiện vào tháng 7 bởi ba tình nguyện viên. Từ thời điểm đó đến nay, tổng cộng có 4 ngôi nhà đã được xây dựng và việc xây dựng của ngôi nhà thứ 5 đang được tiến hành. Hiện có 35 gia đình đang sống trong điều kiện cực kì thiếu thốn và chúng tôi chịu trách nhiệm xây dựng lại nhà cửa giúp 20 hộ gia đình trong vòng 3 năm.

Chúng tôi đang tìm kiếm nguồn vốn để thực hiên chương trình này. Nếu các bạn quan tâm đến nó, hãy liên hệ với chúng tôi. Một ngôi nhà chỉ tốn khoảng 1.200 €.

Ngôi nhà thứ hai được xây dựng dành cho một gia đình dân tộc Châu Mạ, đó là anh Hiên và chị Ka Diêp. Cả hai đều làm công việc thuê mướn tại nông thôn, họ cùng sống trong một « cái lán » bằng ván gỗ với đứa con gái út Ka-Liêu 9 tuổi ,con gái lớn Ka-Hân 14 tuổi hiện đang sống trong kí túc xá của trường. Tiền công nhật của họ thường từ 30 000 đến 50.000 đồng/ ngày (1€ = khoảng 28.000VND vào thời điểm đó). Ngôi nhà tình thương thứ ba là cho gia đình anh chị Đinh Thị Thu Huyền, hai đứa con của họ, Nga và Hậu, và mẹ của Huyền, bà Nguyễn Kim Hoa. Vào tháng một, lễ khởi công của ngôi nhà thứ tư được bắt đầu. Ngôi nhà này dành góa phụ Trần Kim Lê. Ngôi nhà thứ năm sẽ được xây dựng cho gia đình anh Lưu văn Lâm cùng 4 đứa con, trong đó có một cháu bị khuyết tật.