24/07/2012:  Ngày 24 tháng 7, Marc đã dậy rất sớm để dẫn Camille và Estelle, hai cô sinh viên của HEC Montreal, đến nơi công trình xây dựng mà tổ chức của hai sinh viên này tài trợ. Họ đã đi theo Marc để gặp gỡ hai gia đình vừa mới được tặng nhà tình thương. Hai cô đã đi thăm một ngôi nhà đang xây trước khi gặp Piere-Yves và Laura, hai người nầy sẽ nhường chỗ cho họ ở trong gia đình tiếp đón là nhà chị Hoa và anh Minh. Hai cô sẽ bắt đầu những ngày lưu lại nơi đây bằng sự thâm nhập khá “sâu” vì người phiên dịch lẽ ra đi theo họ đã bận việc vào phút cuối. Nhưng chúng tôi tin chắc rằng việc nầy không gây khó khăn lắm.

Không bao lâu nữa sẽ có một ê kíp tình nguyện đến để giúp xây nhà. Sắp tới sẽ có 7 căn nhà được xây : 4 ở Đồng Nai và 3 ở Sóc Trăng.