02/11/2012 : Marc đã đi kèm với Freddy và Celine, 2 tình nguyện viên Toulouse, đến Gia Canh. Họ sẽ giúp cho việc xây dựng một ngôi nhà.

 

 

Các Nhà tình thương đã được tài trợ và được xây dựng với sự giúp đỡ của các tình nguyện viên Canada, Camille và Estelle và các tình nguyện viên Pháp, Pierre-Yves và Laura. Tìm hiểu thêm về cuộc phiêu lưu của Estelle và Camille, và của Pierre-Yves và Laura.

Hai nhà tình thương tài trợ bởi NewTech đã gần như hoàn thành. Ngày chính thức giao chìa khóa nhà và khai trương vào cuối tháng mười một. Đây là những hình ảnh trước và sau khi.

Chúng tôi cảm ơn xin cám ơn tất cả các nhà tài trợ và tình nguyện viên về những đóng góp của họ và tài trợ của họ.

Nếu bạn muốn tài trợ một căn nhà cho một gia đình nghèo giá 35 triệu đồng (chỉ € 1.400 tỷ giá hối đoái hiện tại), xin liên hệ với chúng tôi: [email protected]. Tìm hiểu thêm về nhà tình.