27/5/2012 : Vừa qua lễ trao chìa khóa cho 2 căn nhà được diễn ra với sự hiện diện của tình nguyện viên Pierre-André và cô bạn gái, vì Marc vắng mặt tại Việt Nam. Ngoài ra cũng có mặt các đại diện chính quyền địa phương, họ hàng và bè bạn của gia đình được hưởng căn nhà mới xây.

Chúng tôi cám ơn các ân nhân đã tặng nhà. Sắp tới các nhà khác sẽ được bắt đầu xây, và chúng tôi vui mừng thông báo rằng chúng tôi đã có đủ tài chính để làm tám nhà.