27/11/2017: Progress of the construction works of 3 new charity houses in Sóc Trăng.
Families: Ông Hồ Văn Sương, Ông Trần Văn Cường to huyện Trần Đề and Ông Võ Thành Nư phường 2, Tp. Sóc Trăng.

23915478_1519933181376247_4852793363090506001_n