Dữ liệu về dân tộc và ngôn ngữ

Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc và đa tôn giáo, trong đó thống kê cho thấy có 60 dân tộc. Điều đó tạo nên sự giàu có về di sản ngôn ngữ, tất cả các dân tộc của Việt Nam đều nói một trong năm nhóm ngôn ngữ: Nam Á, Hán-Tạng, Thái-Kadai, H’Mông-Miền (hay Miêu Dao), Nam Đảo.
Dân tộc lớn nhất là dân tộc Việt, còn gọi là dân tộc Kinh (chiếm 86% dân số). Trong số các dân tộc, có bốn dân tộc có số dân lớn hơn 1 triệu người (Tày, Thái, Mường, Khmer), 13 dân tộc có số dân từ 100.000 đến 900.000 người và 36 dân tộc có số dân ít hơn 100.000 người, một vài dân tộc chỉ có khoảng vài trăm người. Mỗi dân tộc đều có truyền thống và phong tục riêng của họ. Thông thường cư dân mặc những trang phục truyền thống của dân tộc.
Rất nhiều dân tộc thiểu số sống ở vùng miền núi phía Bắc (chiếm 30% đến 40% dân số) và ở miền Trung, tuy cũng có ở vùng châu thổ sông MêKông, nơi sinh sống của người Kh-mer, Chăm và Hoa (Trung Quốc).
Để có nhiều thông tin nhiều hơn về các dân tộc, nhấp vào đây.