Do một số lý do mà “Make the kids smile” phải chuyển sang một trang mới thay vì trang trước đây chúng ta vẫn quen thuộc make the kids smile ). Số tiền thu được nhằm cung cấp hỗ trợ tài chính cho các em học sinh dưới dạng học bổng giúp cho các em học sinh nghèo nhất ở quận Bình Tân tiếp tục đi học và mua các thiết bị cần thiết cho “Trung tâm học tập cộng đồng phường Bình Hưng Hòa B “- Quận Bình Tân. Hiện nay, cácem đang theo học nữa buồi, thời gian còn lại các em giúp gia đình kiếm sống.