05/09/2012 : Sáng nay diễn ra buổi lễ khai trường tại trường tiểu học “Bình Hưng Hòa B”, huyện Bình Tân. Chúng tôi hỗ trợ giáo dục cho các em nghèo khổ bằng cách giúp và động viên các em tiếp tục đến trường, mua dụng cụ học tập cho các em. Mỗi em được mười tập, vài cây bút mực, một hộp sữa và vài món ăn nhỏ, do các hội từ thiện quyên góp.
Trường “Bình Hưng Hòa B” được thành lập cho con em gia đình nghèo. Có 5 lớp (từ lớp 1 đến lớp 5), gồm 151 học sinh vào mùa tựu trường này. Các em đi học nửa ngày. Lớp 1 có 48 bé, lớp 2 có 27 bé, lớp 3 có 28 bé, lớp 4 có 32 em và lớp 5 có 16 em. Có 3 giáo viên phụ trách các lớp. Một giáo viên được lãnh khoảng 50.000VND (= 2€) một buổi dạy nữa ngày.