Chúng tôi đã ký hiệp ước đối tác với trường tình thương tại Bình Tân, phía tây bắc TPHCM. Tại đây có một phần trẻ em của trường Hoa sen được chyển đến, trường này đóng cửa sau cô nhi viện Hoa sen vào tháng 1/2011. Chúng tôi giúp ở dạng học bổng. Chi phí để được dến trường là 2 triệu đồng mỗi năm (khoảng 70 euros).

Chúng tôi ưu tiên giúp đỡ cho các trẻ em mồ côi mà chúng tôi hỗ trợ, hành động này sẽ được kéo dài tùy theo các phương tiện của chúng tôi trong mối quan hệ đối tácvới Hội Phụ nữ Sài Gòn – TPHCM (Hội Phụ nữ Từ Thiện). Chúng tôi đề nghị giúp đỡ những trẻ em thuộc các gia đình nghèo khó nhất của 4 trường học phụ trách bởi tổ chức này.

Mục đích là giúp các gia đình chi trả tiền học phí (650.000 đồng/26 € ở lớp 1 và lớp 2 – 850.000 đồng/34 € ở lớp 4 và lớp 5, và 1.000.000 đồng/40 € ở cấp 2). Việc ghi danh nếu có của các nhà tài trợ phải được gửi đến trụ sở của Hội trước ngày 30 tháng 6 mỗi năm. 

Hiện chúng tôi giúp 28 em, nhưng cũng có những em khác cần có tiền để đi học. Các giáo viên có vài dự án về hướng nghiệp, nhưng trường này ít phương tiện vật chất. Từ khi còn bé, các em phải học một nghề nho nhỏ, nghề này sẽ giúp các em kiếm một ít tiền và tiếp tục học. Do đó chúng tôi dự định mua cho trường vài thiết bị cho xưởng may. Ngoài ra người ta cũng xin vài máy vi tính để dạy thêm cho các em vi tính văn phòng và các phần mềm tiện ích khác. Chúng tôi đang tìm giáo viên dạy vẽ để tạo một xưởng vẽ và hội họa.

Nếu bạn muốn tham gia dự án, hay biết ai quan tâm đến chương trình này xin liên hệ tại đây [email protected]lesenfantsdudragon.com.