“Dự án tâm huyết”

Hội phi chính phủ chúng tôi chuẩn bị xây một trung tâm tiếp nhận trẻ mồ côi và bị bỏ rơi tại Việt nam, tỉnh Long An, Huyện Cần giuộc (vùng thành phố Hồ Chí Minh). Dự án được sự ủng hộ của Bộ Ngoại Giao Pháp. Cho đến hôm nay (09/08/2013) chúng tôi đã có miếng đất 2091 m2 do tỉnh Long An cấp, vài đối tác đã trả lời tích cực cho dự án này với các hứa hẹn cho tặng hay trực tiếp đóng góp, nhưng chúng tôi vẫn chưa hội tụ đủ số tiền để tiến hành dự án nói trên:

“GIÁO DỤC – ĐOÀN KẾT – ĐÀO TẠO – SỨC KHỎE”

Đây là 1 dự án lâu dài, nhằm mục đích đáp ứng cho các em, không chỉ đơn thuần là 1 trung tâm đón tiếp mà còn sẽ là một mái ấm thực sự. Cho đến lúc này, chúng tôi đã và đang hỗ trợ những trung tâm nhỏ như thế, tuy nhiên đứng trước khó khăn trong việc tìm kiếm đội ngũ nhân viên thích hợp có thể phụ trách công việc điều hành, quản trị và đảm bảo những quy tắc vệ sinh cơ bản trong ngôi nhà chung đó của các em, chúng tôi hy vọng có thể tổ chức riêng được 1 trung tâm như thế.

Nếu các bạn biết những nguồn tài trợ tiềm năng, hãy giúp chúng tôi liên lạc với họ, xin cảm ơn, hồ sơ hoàn chỉnh của dự án sẽ được gửi đến các bạn khi được yêu cầu.

Hồ sơ giới thiệu về dự án : tải xuống tại đây