(Français) Causes

  • Giới thiệu Tổ chức nhân đạo của chúng tôi đã thành lập quỷ tài trợ trẻ em trong năm 2009 để đáp ứng yêu cầu của “nhà trẻ mồ côi” hay đúng hơn là “nhà tình thương” mà chúng tôi hỗ trợ. Mục đích là để cải thiện cuộc sống của những đứa trẻ này […]

  • “Dự án tâm huyết” Hội phi chính phủ chúng tôi chuẩn bị xây một trung tâm tiếp nhận trẻ mồ côi và bị bỏ rơi tại Việt nam, tỉnh Long An, Huyện Cần giuộc (vùng thành phố Hồ Chí Minh). Dự án được sự ủng hộ của Bộ Ngoại Giao Pháp. Cho đến hôm nay (09/08/2013) […]

  • Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Pháp.

Copyright © 2014 · All Rights Reserved · Les Enfants du Dragon · Connexion