Linh tinh'S ARCHIVE

  • 11-07-2012 : Các hội  “Les Amis du Vietnam” (http://www.lesamisduvietnam.fr/) tại Marseille và “Les Enfants du Dragon” đã ký một hiệp ước đối tác, chính thức hóa những hoạt động chung trong vài lĩnh vực. Hội Les Amis de Vietnam có nhiệm vụ giúp mọi người khám phá nền văn hóa Việt Nam và đẩy mạnh sự […]

    CONTINUE READING
  • 24 Tháng 4 năm 2012: Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO – Liên hiệp các tổ chức hữu nghị) đã tổ chức một buổi thông tin cho các tổ chức phi chính phủ; trong bài phát biểu của mình PACCOM cung cấp thông tin về các quy định của giấy phép […]

    CONTINUE READING
Copyright © 2014 · All Rights Reserved · Les Enfants du Dragon · Connexion